Вокалната партия и оркестърът в музикалната драматургия

Партията на певеца солист и тази на оркестъра действат като два равностойни компонента на музикалната драматургия. Те са в непрекъснато взаимоотношение, като всяка от тях има своя самостоятелна линия в музикалното и драматичното развитие. В зависимост от художествената необходимост едната може да бъде изцяло подчинена на другата или те взаимно да се допълват. Натоварени с определено значение, те могат да бъдат и в противоречие.