„Mузиката на физиката“ – различното музикално събитие

В качеството си на физик, изучаващ елементарните частици, и преподавател в СУ „Климент Охридски“, от дълги години имам сътрудничество с ЦЕРН – Европейската организация за ядрени изследвания, разположена в Женева. Освен изпълнението на програмата за научни изследвания, ЦЕРН влага огромни усилия и средства за развитието на връзката на науката с различните изкуства, и особено с […]