Камерновокалното музициране в учебния процес. Ролята на преподавателя-пианист за създаване на ансамбъл

Една от основните дисциплини, изучавани от младите певци – студенти във Вокалния факултет на Националната музикална академия, е дисциплината “камерно пеене”. Тя включва материал, предназначен основно за камерно музициране – солови песни за глас и пиано от всички епохи и стилове, ансамбли – дуети, терцети от камерновокалното композиторско творчество, както и кантатно-ораториални произведения.