Асиметричната игра на микроритъма – предпоставка за постигане на природна процесуалност в Скрябиновите Етюди ор. 42

С появата на новия етюден цикъл ор. 42 Скрябин за пореден път утвърждава своята безусловно заложена потребност от постоянно еволюционно обновление на ползваните стилистични компоненти – тенденция, която се набелязва още в развитието на цикъла „Дванадесет етюда“ ор. 8. И ако по-ранните му клавирни етюди ни изненадват преди всичко със своя смело разчупен мелодичен релеф, […]