„Песни без думи“ от Менделсон – Крушев. Транскрипции за виолончело и пиано и за две виолончели и пиано

Произведенията от осемте тетрадки „Песни без думи” на Феликс Менделсон-Бартолди (ор. 19, 30, 38, 53, 62, 85 и 102, написани между 1830 и 1845 г.), както и други опуси на композитора, са обект на транскрипции за цигулка и пиано, виола и пиано, флейта и пиано, за клавирно трио (Ковалевски), за струнен квартет и квинтет, за […]