Късните клавирни цикли на Любомир Пипков в контекста на цялостното му творчество

Композиционният стимул за създаването на късните клавирни цикли на Любомир Пипков – „Метроритмични картини и студии“, „Пролетни приумици“, „От 1 до 15“ и незавършения „Детски радости“ – е мащабната идея за художествена реализация на т. нар. „Менделеева таблица“ на метроритмичните структури. Същевременно съставляващите тези цикли пиеси непосредствено произхождат от цялостния изграден клавирен стил на композитора, […]