Сабин Леви – рядко явление в нашия музикален живот

Запознах се със Сабин Леви на органовия концерт, който той изнесе във Варна на 3. август 2018 г. в Евангелската методистка църква. В залата със знаковото име „Бах“ има неголям, но хубав орган – реплика на холандски бароков орган, – построен през последното десетилетие на XX век от немския майстор органостроител Йенс Щайнхоф. Този орган звучи чудесно под ръцете и краката на майстор като Сабин Леви.

Независимо от респектиращата си професионална биография (доктор по композиция и по орган на Канзаския университет, САЩ; доцент по полифония в НМА; автор на множество полифонични композиции и теоретични изследвания; носител на награди от конкурси по композиция и орган) Сабин Леви е тих, скромен човек, който ни най-малко не се старае да впечатлява хората, да става център на внимание. Но щом заговори за музиката, щом засвири, всички очи и уши се вперват в него – толкова ерудиран и компетентен, толкова знаещ и можещ! Неговите концерти на практика се превръщат в музикални лектории. Сабин Леви първо поканва слушателите да седнат близо до органа и започва да разговаря с тях. Той не само им разказва за органа и органовата музика, за полифонията, за композиторите, но и приканва хората да питат за всичко, което ги интересува. Създава се една близост между артиста и публиката, хората се чувстват съпричастни към музиката и я възприемат и със слуха си, и с ума си, и със сърцето си. Особено впечатляващи са моментите, когато органистът изпълнява творби по избор на публиката – в случая това бяха части от шестте трио-сонати от Й. С. Бах. При това всичко се свири наизуст с удивителна лекота, прецизност и финес независимо от трудността.

Основната програма на концерта включваше:

Никола де Грини – четири пиеси из Органова меса (френски барок, 17 век; този автор е рядко изпълняван у нас, но С. Леви е специализирал неговата музика като докторант в Канзас);

Й. С. Бах – Трио-соната № 4, BWV 528;

С. Леви – Шест хорални прелюдии по сефарадски песни;

С. Леви – Хорална прелюдия „Durme, durme mi Anjeliko“, посветена на Николай Градев (с канон на квинта, както авторът обясни).

Творбите на Сабин Леви, които чухме, доказват, че той майсторски владее полифоничното писмо не само като изпълнител и теоретик, но и като композитор.

Желая му да продължава все така уверено и вдъхновено творческия си път. Радвам се, че съм между щастливците, които са имали възможността да слушат някои от неговите уникални концерти