Отзвук на камбани в българско творчество – подстъп към проблеми на културната рецепция

Посвещавам на паметта на зографа иконописец Атанас Кърклисийски1Постоянната музейна сбирка на възрожденска иконопис във варненския храм „Св. Атанасий“ приютява и творба на А. Кърклисийски като представител на Шуменската иконописна школа (средата на ХIХ в). Интересно е да се знае, че камбаната на тази църква, поставена по време на руско-турската война от 1828 – 1829 г., […]