Наш преподавател свири Моцартовия кларинетен концерт

На 18 май 2018 г. Камерният ансамбъл „Софийски солисти“ под диригентството на Пламен Джуров изнесе концерт, посветен на 260 годишнината от рождението на Моцарт. В центъра на програмата бе Кларинетният концерт (A dur, KV 622) в изпълнение на проф. д-р Сава Димитров, преподавател по кларинет в Националната музикална академия.  Творбата,  единствен пример в концертния жанр, силно поела от характеристиките на късния Моцартов стил, разчита повече на органичната връзка на соловия инструмент и оркестъра, отколкото на концертантната виртуозност. Пламен Джуров предложи любопитна оркестрация („според възможностите на капелата“, каквито указания са били давани често в практиката на историческата музика) – оригиналните партии на флейтите, фаготите и корните да се поемат от струнните.

Прочитът на Сава Димитров на солиращата партия впечатляваше с фразировъчна жестика, обединила ясния и точен щрих с мекотата на изказа, богатството на цветовия спектър с нежната регистрова осветеност, концертната откритост с интровертния камерен звук (особено във втората част, Adagio, с нейната прозрачна фактура). Едно въздействено изпълнение на Моцартовия шедьовър!