„Mузиката на физиката“ – различното музикално събитие

В качеството си на физик, изучаващ елементарните частици, и преподавател в СУ „Климент Охридски“, от дълги години имам сътрудничество с ЦЕРН – Европейската организация за ядрени изследвания, разположена в Женева. Освен изпълнението на програмата за научни изследвания, ЦЕРН влага огромни усилия и средства за развитието на връзката на науката с различните изкуства, и особено с музиката. През последните години в ЦЕРН бе развит един уникален проект, а именно: чрез подходящ софтуер експерименталните данни от взаимодействията на частиците се превръщат в музикални ноти, по които музиканти и композитори импровизират и създават модерна музика. Колеги от ЦЕРН, които са и професионални музиканти и композитори, също участват в импровизациите. Така възникна идеята да направим едно по-различно, музикално-научно представяне на връзката между музиката и физиката.

Като дългогодишен лектор в специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ споделих идеята за подобно събитие с доц. Кремена Ангелова, която с готовност се включи в организацията и реализирането на проекта. Подготовката обхващаше разработване на стратегия за провеждане, намиране на локации, наемане на изпълнители – български музиканти, студенти, докторанти и преподаватели от НМА “Проф. Панчо Владигеров”, международна комуникация за уточняване на детайлите.

„Музиката на физиката“ беше представена в София на 10, 11 и 12 май 2018 г. Проектът се организира с подкрепата на ЦЕРН, Moog, Европейския проект OSOS, Фондация „Наука без граници“, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Софийски фестивал на науката, Британски съвет –  София, Посолство на САЩ в България и МФ „Софийски музикални седмици“. Събитията включваха въвеждаща лекция „В търсене композицията на нашата Вселена“ (от Стивън Голдфарб, физик от екипа на експеримента АТЛАС в ЦЕРН), музиката на Големия адронен колайдер (ускорителя в ЦЕРН), пресъздадена от Роджър Зеър и камерен ансамбъл „Силуети“, теоретични разяснения и музикални изпълнения на теремин от Дорит Крайслер, представяне на Космичното пиано и изпълнението на Музиката на космоса от физиците от експеримента АЛИС в ЦЕРН Гийермо Техеда Мунос и Артуро Фернандес Телес и пианистката Каролина Койнова. Финалното представяне на събитието представляваше интересен музикален експеримент с участието на всички изпълнители.

Всички дейности по подготовката и провеждането, както и логистиката и техническото обезпечаване на трите събития в рамките на проекта в София – на Фестивала на науката, в „Сити Марк Арт Център“ и в Националната музикална академия, биха били невъзможни без експертната и безкористна работа на доц. д-р Кремена Ангелова, нейния професионализъм, компетентност и високотехнологичната й подготовка, която позволи безпроблемното протичане на сравнително сложните и разнообразни като съдържание събития.

Изключително много ценя Кремена Ангелова като високо квалифициран специалист в своята област. Съвместната ни работа укрепи дългогодишното ни колегиално сътрудничество и затвърди взаимното ни доверие. Като последваща идея разработваме възможността за нови проекти в тази насока, които ще привлекат младите хора по пътя на науката и музиката, и ще отворят нови хоризонти пред всички нас.