Музикално-театралното ателие

В световната музикално-театрална практика и актьорска подготовка Ателието отдавна е доказало своята целесъобразност и ефективност по посока на опитите и експериментите. Тези така наречени творчески работилници носят духа на алтернативните търсения и авангардни тенденции, на неконвенционалния обмен между стилове и жанрове. Те са в пряка релация и с еманципацията на актьорско-певческото изкуство, докосващо се до висините на художественото майсторство.

В българската музикално-театрална и академична дейност работните ателиета не са честа практика. Това е и поводът да отбележа, че през последната година на сцената на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ се реализираха 3 ателиета: през май 2017 – „Барок Пастичо-21“; през декември 2017 – „Коледа по света“; през април 2018 – „Маскен бал без маски с героите на Моцарт“. В работния процес се включиха студенти от І и ІІ курс и магистри по специалностите „Класическо пеене“ и „Музикално-сценична режисура“.

Художествен ръководител, сценарист и режисьор беше доц. д-р Виолета Горчева. Боравейки с подбраните класически образци, включени като работен материал и в трите ателиета, Виолета Горчева с експериментален и изобретателен подход сътвори една различна музикално-театрална реалност и певческо-актьорска експресия, с толерантност и без да нарушава целостта на музикалния опус. Постигна го чрез преформатиране на музикално-драматичните ситуации и времевите координати, заложени в класическите творби, но пренесени вече в съвремието ни, прехвърляйки художествен мост между минало и настояще, класика и съвременност.

В ателие „Барок Пастичо-21“ /изградено изцяло върху барокови арии, някои от които повтарящи се по два пъти, но с различни задачи и решения/ изпълнителите се потопиха в духа и стилистиката на бароковата вокална музика. Изпълнителите бяха мотивирани от режисьорското решение и успяха да се впишат в разпознаваеми съвременни ситуации, типове герои, проблеми, конфликти, наситени с много физически действия, приспособления, пречещи обстоятелства, но не самоцелни, а логически и убедително защитени. Чрез тази динамика се постигна и водещата цел – координацията между пеене и действие и органика в актьорското поведение. /Станахме свидетели на боксов мач, посетихме Музей на Восъчните фигури, Чакахме заедно с героите пред стая на административна секретарка и т.н./. Бих искал да отбележа, че изобилието от движения и физически действия по никакъв начин не се отразиха върху конфорта и качеството на пеенето, на фразировката и вокалната линия /успех в работата на доц. Горчева/.

Ателие „Коледа по света“ ни направи съпричастни към традициите, обичаите и вярванията на различни народности, като ни откри и разкодира тяхната символика и духовен смисъл /България, Гърция, Китай, Македония, Уелс, Англия, Япония и др/. Коледните песни, прославящи чудото на Рождеството, бяха поднесени и интерпретирани чрез ритуала, пожеланията, танците, молитвата, но ситуирани по нетрадиционен начин чрез съвременния прочит на сценичната им транскрипция и с танцово-пластически акцент.

Ателие „Маскен бал без маски с героите на Моцарт“ /с включени само арии от опери на Моцарт, обединени от говорни текстове/ изобретателно и находчиво интерпретира добре познатите Моцартови персонажи и пряко свързаните с тях драматични ситуации, поставяйки ги в нови конфигурации, конфликти, взаимоотношения. Независимо от сложните актьорски и пластически задачи, изпълнителите показаха добро владеене на гласа си и познания за спецификата на Моцартовата вокална линия и фразировка. Те умело и сръчно провеждаха и решаваха чрез импровизации и точни приспособления конкретно поставената си сценична задача, наситена отново с много интензивни физически действия и пластически рисунък /отново подчертавам – не самоцелно, а изцяло в контекста на ситуацията и с оглед на взаимоотношенията с партньорите/.

Моята оценка като певец, актьор и вокален педагог е, че формата Ателие предоставя една огромна палитра от художествени възможности. Те разкриват пред младия изпълнител алтернативни и авангардни посоки както по отношение на актьорско-певческото майсторство, така и с оглед на актуалното звучене на класическите образци и форми.

Смятам, че тези три реализирани ателиета под ръководството и режисурата на доц. д-р Виолета Горчева са успешно начало, което няма да остане само в рамките на опита.