Музикалните тайни на менуета

В статията се разглежда „съдбата“ на менуета, чието значение за музикалното изкуство е неоспоримо – не само в своето време, но и по-нататък. Схематично нещата изглеждат така: менуетът става любимец на Версай в епохата на Краля Слънце. Но за историята на европейската музика главно негово достойнство се оказва не близостта до културата на силните на света, а проникването му практически във всички инструментални жанрове на времето благодарение на това, че той в най-ярка и лаконична форма показва достойнствата на хомофонната организация на инструменталната музика и спомага за появата и развитието на редица (на първо място – оркестрови) жанрове на инструменталната музика.