Значението на руската пианистична школа за изграждането на клавирното изкуство в страните от Далекоизточния регион (Китай, Корея, Япония)

В статията се извежда, че за изграждането на художествения облик на клавирното изкуство в Китай, Корея и Япония определящо значение има руската пианистична школа. Въздействието на руския пианизъм е мощен катализатор, позволил на клавирното изкуство на посочените страни да се развива в съответствие със собствения си национален манталитет, съществено да допълни и обогати емоционално-образната и звуковата си палитра. Направен е изводът, че във времето на формиране на клавирните школи на Далекоизточния регион във висша степен актуални и необходими се оказват някои стилови качества на руския пианизъм. Сред тях са подчертани: особената емоционална мощ, откритост, непосредственост на израза; активно утвърждаваният стремеж към наситеност, многобагреност на тембровите решения; култивирането на плътен, сочен клавирен звук.

 

Ключови думи: пиано, Китай, Корея, Япония, руска клавирна школа