За творческата дейност на Добромир Митев

Познавам доц. д-р Добромир Митев от назначаването му като хоноруван преподавател в НМА. Той възроди класа по акордеон, който бе закрит през 80-те години на миналия век. Започвайки с двама студенти, благодарение на безспорния си талант, неуморен труд и посветил се на идеята за осъвременяване на педагогическите подходи в музикално-инструменталното обучение на младите хора, Добромир Митев изгради превъзходен клас по специалността акордеон. Негови са най-новите учебни планове и учебни програми, в които е вложил своя педагогически стил, опит и умения.

Творческата дейност на Добромир Митев само през последните три години впечатлява с разностранността и обема си. Мащабна е неговата концертна активност. Той е отличен инструменталист, изнася редица концерти в България – Плевен, Търново, Ловеч, Самоков, Варна, Бургас, в чужбина – Сърбия, Италия, Полша. В репертоара си включва произведения от класически автори, джаз и български фолклор. Личните му успехи като талантлив акордеонист солист му спечелиха признание и уважение не само сред българските музикантски среди, но и сред чуждестранните му колеги. Канен е като член на жури в конкурси в България и в чужбина (например в три издания на Международния конкурс за баян и акордеон „Citta di Lanciano” Ланчано).

Освен личните си творчески успехи като солист акордеонист, той се доказа и като педагог с безспорни резултати. Неговите студенти са носители на лауреатски звания и награди от наши и международни конкурси, участници са в много фестивали, майсторски класове, срещи на млади таланти и др. Убеден съм, че успехите им в много голяма степен се дължат на стила и педагогическия подход на преподавателя им. Присъствал съм на часове със студентите от класа по акордеон и винаги ме е впечатлявало вниманието, акуратното усърдие, майсторските педагогически подходи и амбицията на Добромир Митев, целящи да стимулират младите хора към неуморна любознателност, изграждане на собствено мнение и творческа активност, като по този път да вървят уверено към максимума на собствените си възможности. С такова желание Добромир Митев непрестанно разширява и творческия ареал на младите акордеонисти, като търси нови форми на градивни контакти между тях, а също и с най-различна аудитория, изнасяйки концерти със свои студенти във всички музикални училища, в много детски градини. Ежегодно той провежда в с. Равда десетдневен майсторски клас за деца и студенти – една съвременна педагогическа форма, при която деца и младежи общуват, музицират и взаимно се приобщават към музикалното изкуство. Добромир Митев организира и осъществи за първи път у нас и Лятна акордеонна академия за малки и големи, проведена в рамките на лятната културна програма на Столична община.