За ролята на Ж. Б. Кардон в историята на руската арфова школа

Статията е посветена на живота в Русия на един от най-крупните представители на парижката изпълнителска арфова школа – Жан Батист Кардон (1760 – 1803). Изследването се основава върху документи, първи издания и ръкописни копия, намерени от авторката на статията в архивите на Москва и Петербург; по тях са възстановени много неизвестни на европейските музиколози факти на творческата му дейност в Русия. Обръщането на композитора към руската песенност се проявява в сонатите, посветени на неговите високопоставени ученички, и в педагогическия му репертоар, съставляващ 52 броя на ежеседмичното „Списание за ариети“, издавано от Кардон в Петербург през 1797 г. Изключителната виртуозност на неговото писмо, ярката мелодичност, ритмическото разнообразие и концертната мащабност на формата при сонати oп. Х и ХІ, създадени от майстора в Русия, издигат руското арфово изпълнителство на равнището на най-добрите европейски арфови школи на ХVІІІ век.

 

Ключови думи: арфа, руска арфова школа, Жан Батист Кардон