Запомнящ се авторски концерт на Сабин Леви в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

На 16.4.2019 г. в концертната зала на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ се състоя авторски концерт на Сабин Леви – творческа фигура, която събра на сцената редица известни имена в българското изпълнителско изкуство: Йосиф Радионов, Росен Идеалов, Зорница Радионова, Капка Найденова, Анастасия Детистова-Абаджиева, Мариана Връбчева, Христо Иванов и студентите Петър Димов и Кирил Лалов. Благодарение на своите разностранни способности на композитор, органист, пианист, преподавател по полифония, лектор, Сабин Леви изгради концерта си като нетрадиционно интегрално музикално събитие, което, както и други негови концерти, беше съчетание от урок по полифония, композиция, импровизация, орган, висше инструментално майсторство.

Първия „номер“ в този концерт – авторска Петгласна тройна сложна фуга, чието изпълнение беше премиерно, – Сабин Леви въведе чрез приказка, разказана на т. нар. „инфлационен език“ (сюжет, в който всеки от персонажите и обектите се представя с адиция + 1). По този оригинален начин композиторът показа, че се интересува от „обема“, от това как изглеждат нещата, когато им се прибави още нещо. Самото произведение, изградено с професионална вещина, е част от крупния полифоничен творчески проект на Сабин Леви чрез „написване на шест сложни фуги, от три- до шестгласна, с две, три и четири теми, и в различни стилове: бароков, романтичен, късноромантичен/импресионистичен и Хиндемитов“ да разкрие „техническите и творческите предизвикателства пред полифоника и композитора“. Оттук и стремежът на Сабин Леви всяка една от тези шест сложни фуги да има свои собствени полифонични параметри, като специално са търсени такива индивидуални композиционни решения, които не се срещат или са рядкост в музикалната традиция.

Като част от този проект в изпълнение на Росен Идеалов, Кирил Лалов и Капка Найденова премиерно беше представено и друго интересно произведение на Сабин Леви – Четиригласна асиметрично-огледална сложна фуга върху песента „Биляна платно белеше“. В нея първоначално в соло бас прозвучава неузнаваема за слушателя мелодия, която след това се провежда огледално в сопрана и едва тогава става ясно, че началната музикална тема е била полифонично модифициран вариант на мелодията на песента – композиционен подход, за който авторът отново много удачно предварително подготви публиката, като асоциативно ѝ го разясни.

Още едно впечатляващо авторско произведение от този проект беше Шестгласна четворна полиметрична сложна фуга, изпълнена също премиерно от ансамбъл в състав Анастасия Детистова-Абаджиева, Мариана Връбчева, Йосиф Радионов, Росен Идеалов, Кирил Лалов и Христо Иванов. Първата ѝ тема е авторска, изградена в бароков маниер. След нейната шестгласната експозиция като втора тема се явява темата BACH, която нееднократно прозвучава и в аугментация. Появата на трета, шестнадесетинова тема, построена по образеца на подобни теми в бароковите фуги чрез „общи форми на движение“, се съчетава и с възвръщането на първата тема в диминуция. За отбелязване е, че тук двукратно се достига до октатоничен фрагмент (хемидитоновият симетричен лад тон-полутон). Появата на четвъртата тема – „Хубава си, моя горо“ – създава впечатлението за хорална фуга. На нейния фон в този последен раздел на произведението Сабин Леви със завидно полифонично майсторство осъществява множество вертикални синтези с участието на всичките четири теми. Краткото заключение на фугата съдържа още един звуковисочинен символ – инкрустация на името на големия полифоничен майстор REGER.

Освен премиерно представените три крупни сложни фуги от Сабин Леви, на концерта прозвучаха още и две Бахови творби, втората от които – фуга в a moll – беше изпълнена от студента от неговия органен клас Петър Димов, който впечатли с професионалното владеене на инструмента.

Друг интересен полифоничен експеримент, разяснен предварително от Сабин Леви на публиката, беше изпълненият от него и Капка Найденова quodlibet на Глен Гулд, който съчетава полифонично две мелодии с различен произход и различно авторство, писани по различно време –мелодиите на националния химн на САЩ и песента „America“ („My country, tis’ of thee“), – като едната от тях встъпва малко след другата. Чрез тази демонстрация на вертикален синтез Сабин Леви за пореден път подготви слушателите за онези аналогични полифонични композиционни решения, които след това прозвучаха в някои от неговите сложни фуги.

След тази предварително обявена програма последва типичната за концертите на Сабин Леви свободна изпълнителска част, в която той, след като разясни редица особености на устройството на органа и на органовата интерпретация, изпълни по желание на публиката няколко сложни Бахови органови творби, между които и хоралната обработка „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Специално в чест на изтъкнатия пианист Михаил Славов, който като редовен посетител на органните концерти на Сабин Леви и този път беше в залата и активно участваше в диалога на публиката с изпълнителя, Сабин Леви изпълни творба от Сезар Франк.

Съдейки по реакциите на публиката, мога да твърдя, че композиционното и изпълнителското майсторство на Сабин Леви беше оценено от нея като изключително високо. Особено силно впечатление ми направи фактът, че малките деца, които присъстваха на концерта, заинтригувани от начина, по който Сабин Леви представяше произведенията и композиционните техники и запленени от красотата на органната музика, многократно искаха от него да свири още и още. Какъв по-голям успех за един творец от това да спечели за Музиката отворените към нейния необятен красив, магичен за тях свят любознателни малки слушатели, които именно в резултат на съпреживяването на подобни музикални събития биха могли да станат нейни почитатели, а защо не и бъдещи изпълнители и творци!

Леви, Сабин. Тригласна двойна фуга в стил органова триосоната – едно композиционно предизвикателство. – В: Българско музикознание, 2019, № 1, с. 87.