Един съвременен преподавател в една съвременна и динамично развиваща се професия

Доц. д-р Кремена Ангелова е преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров” в специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн” от 1995 г.  Дългогодишната й педагогическа дейност е свързана с преподаване на различни специални дисциплини – слухов тренинг, аналогов монтаж, аудио постпродукция, психоакустика, звук и компютър, звукорежисура. Тя е един от малкото преподаватели в Музикалната академия, автор на електронен курс, интегриран в софтуерната платформа на АЦЕДО в Академията. Създаден през 2014 г., нейният курс „Основи на психоакустиката” е свързан с прилагането на ресурсите на информационните и комуникационни технологии в обучението по психоакустика. Електронната форма позволява отварянето на курса за по-широк кръг потребители и е неразделна част от европейската стратегия за изграждане на съвременна форма на образование с възможност за продължаващо обучение.

Доц. Кремена Ангелова е музикант с широки интереси. Завършила е музикалното училище в Пловдив със специалност „Виолончело”, а НМА с две специалности – „Хорово дирижиране” и „Тонрежисура”. Тя е професионалист, отворен към предизвикателствата на динамично развиващата се професия звукорежисьор. С еднаква активност и отговорност подхожда към непосредствената си преподавателска работа и в разработването и актуализирането на учебните програми по специалността. Тя е автор на нова концепция за прием и обучение  по „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн”, която е въведена в НМА през 2018 г.

Доц. Ангелова търси различни форми за активизиране на творческото мислене на студентите по специалността, като организира или съдейства за провеждането на редица семинари /напр. ”Цифровият звук – параметри и методи на обработка”, „Пространствени звукови формати” и др./. Нейна е идеята за магистърската специалност „Звукорежисура и звуков дизайн за игри” в сътрудничество с външни лектори – специалисти в областта.

С нейното активно участие в Музикалната академия се провеждат интересни международни събития, като второто издание на „Музикален хакатон” /2017 г./ и семинарът „Музика, продукция и звуков дизайн за игри” /2018 г./ .

Активна е и научната дейност на Кремена Ангелова. Тя участва с доклади в международни научни конференции в София /2013, 2018, 2019/, Русе /2014, с  награда за най-добър доклад в секцията/, Кранево /2016/ и др.

Желанието й да бъде запозната с новостите в областта на звукорежисурата я мотивира за участие в международни конгреси и конференции в Германия /Лайпциг, Ерланген и Кьолн/ и Хърватска /Задар/. Член е на Audio Engineering Society от 1995 г.

Заради активната си позиция като преподавател и специалист по звукорежисура доц. д-р Кр. Ангелова е поканена да участва в комисии за процедури по акредитация на НАОА /2016 – 2019/.

Към казаното дотук трябва да се добави още един дял от многостранната й професионална работа – нейната забележителна по обем звукозаписна дейност.

Активна творческа личност, със солидна професионална квалификация и умения, доц. д-р Кремена Ангелова се стреми да научи студентите си да бъдат творци на звукозаписния пулт, а не само регистратори на звук. Доказателство за това е фактът, че над 80% от студентите в специалност  „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн” се реализират успешно в професията не само у нас, но и в чужбина.