Диригентът Константин Илиевски за изява на Иванка Нинова и нейния клас

На 28 юни 2018 г. имах възможността да дирижирам във Видин галаконцерт с участието на студенти от класа на прекрасната и харизматична Иванка Нинова, съпровождани от много силно мотивирания оркестър Симфониета – Видин, организационно перфектно ръководена от директора й Мирослав Кръстев. Много емоционалният концерт беше истинско удоволствие както за многобройната публика, която не спираше да ръкопляска и след няколко биса, така и за мен като диригент!

Съвместната ни работа заедно със студентите от класа на г-жа Нинова беше безпрепятствена, основно поради тяхната изключително висока професионална подготвеност и вещото ръководство от страна на тяхната преподавателка, която съумяваше (не само по време на репетициите) да се погрижи за тях с професионални и лични съвети, които даваха явен и почти мигновен резултат. Когато самата тя застана на сцената, за мен беше ясно, че уважението на нейните студенти спрямо нея, което се усещаше във всеки един миг тази седмица, е породено не само от нейното прекрасно отношение към тях, но главно от респектиращия личен професионален пример, който тя е способна да им даде. Нейното изпълнение беше дълбоко чувствително, но същевременно технически изрядно, наситено с багри и драматургия, съчетани с непрестанна, но ненатрапчива комуникация с мен като диригент.

Въздействието на това изпълнение върху публиката беше явно и когато тя избухна възторжено, г-жа Нинова абсолютно скромно и неегоистично покани всички свои студенти да участват в последвалите бисове. По този начин програмата, започнала също с участие на цялата „трупа“, завърши с присъствието на всички участващи на сцената, създавайки усещането за една естествена рамка, ограждаща вечерта.
Щастлив съм, че като диригент имах възможността да бъда част от този амбициозен проект и се надявам в бъдеще повече млади колеги да получават подобни възможности за изява и придобиване на свързания с нея безценен опит чрез мотивираната работа на техните преподаватели!