Алманахът на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, създаден през 2009 г., е годишното научно издание на Академията, в което се публикуват статии в областта на музикологията, музикалното и танцовото изкуство. Редактор основател на Алманаха е Проф. д.изк. Томи Кърклисийски. Алманахът е наследник на издавания в периода 1960 – 1984 г. Годишник на БДК.

[themify_button style=”rect black outline” link=”https://almanac.nma.bg/project/година-1-2009/” ]  Година 1 (2009) [/themify_button]

[themify_button style=”rect black outline” link=”https://almanac.nma.bg/project/година-2-2010/” ]  Година 2 (2010) [/themify_button]

[themify_button style=”rect black outline” link=”https://almanac.nma.bg/project/година-3-2011/” ]  Година 3 (2011) [/themify_button]

[themify_button style=”rect black outline” link=”https://almanac.nma.bg/project/година-4-2012/” ]  Година 4 (2012) [/themify_button]

[themify_button style=”rect black outline” link=”https://almanac.nma.bg/project/година-5-2013/” ]  Година 5 (2013) [/themify_button]

[themify_button style=”rect black outline” link=”https://almanac.nma.bg/project/година-6-2014/” ]  Година 6 (2014) [/themify_button]

[themify_button style=”rect black outline” link=”https://almanac.nma.bg/project/година-7-2015/” ]  Година 7 (2015) [/themify_button]

[themify_button style=”rect black outline” link=”https://almanac.nma.bg/project/година-8-2016/” ]  Година 8 (2016) [/themify_button]

[themify_button style=”rect black outline” link=”https://almanac.nma.bg/project/година-9-2017/” ]  Година 9 (2017) [/themify_button]

[themify_button style=”rect black outline” link=”https://almanac.nma.bg/project/година-10-2018/” ]  Година 10 (2018) [/themify_button]

СВАЛЕТЕ БЕЗПЛАТНО

Въведете вашия имейл адрес, за да получите безплатно последния брой на АЛМАНАХ директно на вашата поща.

Съдържание

АЛМАНАХ
Година 10 (2018)

I. ГОЛЕМИ ИМЕНА И ТРАДИЦИИ НА НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

II. МУЗИКАЛНА ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

К понятию музыкального материала: от Адорно до наших дней
Людмила Лейпсон (Свободная Вальдорфская школа г. Фленсбурга, Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки)

За понятието музикален материал: от Адорно до наши дни
Людмила Лейпсон (Свободно Валдорфско училище – Фленсбург, Новосибирска държавна консерватория „М. И. Глинка“)

The Concept of Musical Material: From Adorno to the Present
Ludmila Leipson (Free Waldorf School Flensburg,
Novosibirsk State Conservatory “M. I. Glinka”)

III. ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

IV. ДЕБЮТИ