Нови моменти в изпълнението на социалната функция на Библиотеката към НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Новата информационна среда представлява стабилна изходна точка за развитие на индустрията, науката, образованието и всички останали житейски сфери. Възраждането на Златния телец, т.е. силната материална насоченост на съвременното общество, обаче отрежда централна роля на техническите средства и технологиите (както и на всичко материално), води до тяхното „обожествяване“ и дори до забрава с каква цел и […]