Информационната компетентност на музиканта при използването на фонда от електронни нотни документи

Резюме В статията се разглеждат въпроси, свързани с информационната компетентност на музиканта при използването на електронните нотни фондове. Мултивидовата специфика на музикалната информация се обуславя от необходимостта от различни подходи за търсене на източници. На свой ред съвкупността от методите за търсене определя степента на информационната компетентност на музиканта. Често причина за липсата на положителен […]