Sprachkomposition К. Штокхаузена „Stimmung“ как знак времени

Резюме През втората половина на 50-те години на ХХ век в европейската музика се появяват творби, получили в немскоезичното музикознание наименованието Sprachkomposition (езикова композиция). Те се характеризират с използването на езиковите фонеми и техните акустични особености като звуков материал, с което очертават напълно нов тип композиционно мислене. За пионер на този жанр се смята Щокхаузен […]