За понятието „цигулкова постановка“

Терминът „цигулкова постановка“ отдавна и вече трайно е влязъл както в цигулковоизпълнителската теория, така и в речника на цигуларите и преподавателите по цигулка у нас и в чужбина. Спокойно можем да кажем, че с течение на времето този термин е придибил дори смисъла на дума, която няма нужда от пояснение дори и сред учениците и студентите цигулари.