Автори

Проф. д-р Нева Кръстева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Д-р Якос Димитриу

Асоцииран член към сектор „Музика“ на ИИИ – БАН

Проф. д-р Емилия Коларова

НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Доц. д-р Сабин Леви

НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Доц. Евгения Симеонова

НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Кирил Македонски

Докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Гл. ас. д-р Павел Стефанов

НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Проф. д-р Ангелина Петрова

НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Калина Георгиева

Докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Д-р Гергана Илчева

НМУ „Любомир Пипков“

Цветозар Вутев

Докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Д-р Маргарита Илиева

НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Гл. ас. д-р Петя Стефанова

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Ина Павлова

НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Проф. д.изк. Томи Кърклисийски

НМА „Проф. Панчо Владигеров“